Hadyn Ellis Building, Cardiff University
Adeilad Hadyn Ellis, Prifysgol Caerdydd

Rydym yn ysgogi cyfnewid gwybodaeth, cydweithio a syniadau.

Yn rhan o rwydwaith o ganolfannau Academia Europea ar draws Ewrop, rydym yn:

  • Chwarae rôl bwysig wrth roi cyngor gwyddonol o safon uchel ar gyfer llunio polisïau Ewropeaidd
  • Dangos ymchwil ac ysgolheictod rhagorol ein rhanbarth ger bron Ewrop a’r byd yn ehangach
  • Cynnig rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau a gweithdai