Amdanom ni

Amdanom ni

YNGLŶN Â’R ACADEMIA EUROPAEA

Cymdeithas anllywodraethol sy’n gweithredu fel Academi traws-Ewropeaidd yw’r Academia Europea . Gwyddonwyr ac ysgolheigion arweiniol sy’n hyrwyddo ymchwil, dysgu ac addysg ar y cyd yw ein haelodau. Mae gan yr Academia Europaea, a sefydlwyd yn 1988, bron i 4,000 o aelodau bellach, gan gynnwys dros 70 o enillwyr Gwobr Nobel. Yr Athro Sierd Cloetingh, Athro Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol Utrecht a Llywydd Cymdeithas Cydweithio ym Meysydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg (COST) yw Llywydd Academia Europaea. Mae Academia Europaea yn gweithredu drwy rwydwaith o ganolfannau gwybodaeth yn Barcelona, Bergen, Caerdydd, Tbilisi a Wroclaw.

YNGLŶN Â CHANOLFAN WYBODAETH CAERDYDD

Cafodd y Ganolfan yng Nghaerdydd ei sefydlu ar ôl llofnodi cytundeb cydweithio pedair blynedd o hyd gyda Prifysgol Caerdydd, un o’r prifysgolion mwyaf blaengar o ran ymchwil yn y DU. Mae gennym raglen waith uchelgeisiol a hoffem iddi fod yn sail er mwyn cryfhau cydweithio ac isadeiledd gwyddonol ar draws pob disgyblaeth ledled Ewrop. Er enghraifft, o fewn y Mecanwaith Cyngor Gwyddonol (SAM) newydd a’i brosiect ategol SAPEA (Cyngor Gwyddonol ar gyfer Polisïau gan Academïau Ewropeaidd), mae gennym lais cryf wrth roi cyngor ar sail tystiolaeth i lunwyr polisïau yn Ewrop. Rydym hefyd yn rhoi pwyslais arbennig ar ehangu ein rhwydwaith a chodi ein statws rhanbarthol. Byddwn yn meithrin cysylltiadau newydd yng ngogledd-orllewin Ewrop, gan gynnwys y gwledydd Celtaidd a gwledydd Saesneg eu hiaith yn ehangach. Ein nod yw gwneud hyn mewn ffordd sy’n ategu rôl a gweithgareddau canolfannau Academia Europaea eraill.