Cyswllt

Cyswllt

Coronafeirws

Bydd Canolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea yn parhau i weithredu, yn ymateb i amodau a chyfarwyddiadau lleol, ac iechyd staff. Rydym yn gweithio o bell os oes modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os na chewch ymateb yn syth i ebyst a cheisiadau eraill, ac efallai na fyddwn yn gallu galwadau ffôn o bryd i’w gilydd. Byddwn yn canolbwyntio ar y materion mwyaf brys yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch yn ddiogel!


Manylion cyswllt Canolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea

Canolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea
CUBRIC
Prifysgol Caerdydd
Heol Maendy
Caerdydd
CF24 4HQ
Y Deyrnas Unedig

Ebost: AECardiffHub@cardiff.ac.uk
Gwefan: www.aecardiffknowledgehub.wales
Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

twitter   facebook


Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech dderbyn gwybodaeth am ein digwyddiadau, adroddiadau neu gylchlythyrau, cysylltwch â ni  i danysgrifio. Os ydych chi’n dymuno dad-danysgrifio, ar unrhyw adeg, gallwch gysylltu â’r un cyfeiriad e-bost. I gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn prosesu a sicrhau eich data, ewch i’n  Polisi PreifatrwyddSut i ddod o hyd i ni

Cyfarwyddiadau ynghylch sut i ddod o hyd i Brifysgol Caerdydd a gwybodaeth am gyfleusterau:
http://www.cardiff.ac.uk/visit